Νόμος 1100/1980: Περί ιδρύσεως του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

Για να δείτε το νόμο πατήστε εδώ.

 
ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα

Πατήστε εδώ.

 
ΠΔ 351/1983: Συνέλευση Αντιπροσώπων Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα
Πατήστε εδώ.
 
ΠΔ 277/1986: Διαδικασία πειθαρχικών οργάνων του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα
Πατήστε εδώ.
 
ΠΔ 699/1982: Είσπραξη-απόδοση εσόδων Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα
Για να δείτε το νόμο πατήστε εδώ.
 
ΠΔ 1098/1981: Διαχείριση Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα
Πατήστε εδώ.
 
ΠΔ 225/1986: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα
Πατήστε εδώ.