Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Τρίπολη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης στην ΚΔ/Ν/87/11-5-2023 συνεδρίαση, προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Τρίπολη, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Δείτε περισσότερα εδώ.