Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 6ο Π.Τ. Ηπείρου

Το 6ο ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών- Φοροτεχνικών διοργανώνει Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου & θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 15/11/2021

Ώρες διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 6ο ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 10/11/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 10/11/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, Τετάρτη 10/11/21.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο email: oee6pt@oe-e.gr

Σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, θα τους αποσταλεί το link και ο κωδικός για να συνδεθούν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 6ου ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ, στο email: oee6pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 26510 70400.