Για ερωτήσεις/ παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο omoikoee@oe-e.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 213 214 1867.