Με την παρούσα αιτούμαι την υπαγωγή της επιχείρησής μου στο Πρόγραμμα Προσφορών προς τα μέλη – λογιστές φοροτεχνικούς του ΟΕΕ. Δεσμεύομαι να παρέχω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου σε προνομιακές τιμές, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται.
    Αναγνωρίζω ότι η αποδοχή ή μη της παρούσας αίτησης απόκειται στην κυριαρχική εξουσία της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, η οποία μπορεί να διακόπτει οποτεδήποτε αναιτιολογήτως και αζημίως, τη συνεργασία.
    Μετά την αποδοχή της αίτησής μου επιθυμώ την προβολή της επιχείρησής μου και την αναγραφή της προσφοράς μου (εν περιλήψει) στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ www.oe-e.gr , προς το σκοπό ενημέρωσης των μελών / λογιστών φοροτεχνικών μου. Η αποδοχή της αίτησής μου δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα.
    Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας εκ μέρους της επιχείρησής μου οφείλω να ειδοποιήσω το ΟΕΕ εγγράφως επί αποδείξει, προ 30 ημερών.