Διεξαγωγή Σεμιναρίου στο Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης- Ηράκλειο & Άγιος Νικόλαος

01ΜαρAll Day02Διεξαγωγή Σεμιναρίου στο Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης- Ηράκλειο & Άγιος Νικόλαος

Event Details

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των  Λογιστών – Φοροτεχνικών διοργανώνει δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, διάρκειας 5 ωρών έκαστο, με θέμα:

«ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μ.Η)»

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν, την Παρασκευή 01 Μαρτίου και ώρες 16:00 έως 21:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο και το Σάββατο 02 Μαρτίου και ώρες 09:00 – 14:00 στο ξενοδοχείο «Ατλαντίς» στο Ηράκλειο.

Εισηγητής των σεμιναρίων θα είναι ο κ. Γεωργόπουλος Γεράσιμος –  Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2019. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού, έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Τετάρτη 27/02, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της παραπάνω ημερομηνίας, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης πατώντας εδώ για Ηράκλειο και εδώ για Άγιο Νικόλαο.

Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα  τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση info@oeetak.gr  και με fax στο 2810224595 μέχρι την Τετάρτη 27/02.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο τηλέφωνο 2810223997.

more

Time

Μαρτιος 1 (Παρασκευη) - 2 (Σαββατο)

Back to Top
Close