Διεξαγωγή Σεμιναρίου με θέμα: «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»- Αθήνα

16Οκτ15:3020:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου με θέμα: «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»- Αθήνα

Event Details

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (OEE) διοργανώνει στην Αθήνα ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»

Εισηγητές θα είναι εξειδικευμένα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τόπος και χρόνος Διεξαγωγής:

ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, (Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, 6ος όροφος)

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 15:30 – 20:00

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του ΟΕΕ, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές τους προς το ΟΕΕ μέχρι και το έτος 2019 και οι ενεργοί λογιστές φοροτεχνικοί (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2019). Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας  λογιστή φοροτεχνικού έχουν επίσης τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Διαδικασία Αίτησης:

  • Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Ημερομηνία και ώρα έναρξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00. Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, μέσα από την παρούσα ανακοίνωση εδώ.
  • Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο δε θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης.

Παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση μόνο εφόσον μπορείτε με βεβαιότητα να το παρακολουθήσετε.

  • Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας με την είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες και να τις εξοφλήσετε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019. Οι τρόποι τακτοποίησης των οικονομικών οφειλών των μελών και λογιστών φοροτεχνικών αναγράφονται στο site του ΟΕΕ.
  • Τα μέλη και οι λογιστές φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο.
  • Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων ή μη απασχολουμένων, θα πρέπει:

α.  να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής και

β.  μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, γρ. 49, Αθήνα) αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης ή  να τα αποστείλουν με fax στο 2132141874 ή με email στo ovasileiou@oe-e.grΣτην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η αίτησή του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καλέστε στα τηλέφωνα 2132141836 και 213214870 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τα ονόματα των δικαιούχων παρακολούθησης του Σεμιναρίου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

more

Time

(Τεταρτη) 15:30 - 20:00

Location

EBEA

Ακαδημίας 7, Αίθουσα Ερμής, 6ος Όροφος

Back to Top
Close