Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Ανατολικής Κρήτης-Ηράκλειο

20Οκτ(Οκτ 20)16:0021(Οκτ 21)21:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Ανατολικής Κρήτης-Ηράκλειο

Event Details

Το 14ο  Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο στο Ηράκλειο με θέμα:

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ MENTORING»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από το 14ο Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και θα έχει διάρκεια 24 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

                                    Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Χώρος διεξαγωγής: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΕΕ/ΤΑΚ

Ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 16:00 έως 21:00

                                Σάββατο 10:00 έως 17:00

Εισηγήτρια του  σεμιναρίου θα είναι η κα Ζωή Λιόλιου, Business Coach, Σύμβουλος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Συγγραφέας.

Το σεμινάριο στοχεύει στην:

 • Εκμάθηση τεχνικών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για το ρόλο του Mentor
 • Αξιοποίηση των τεχνικών και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος mentoring
 • Διατήρηση των νέων δεξιοτήτων για την καθοδήγηση των mentees ώστε να:
 • Θέτουν επαγγελματικούς στόχους
 • Διαμορφώνουν ατομικό πλάνο δράσης για την επίτευξη των στόχων
 • Διερευνούν νέες και διαφορετικές πρακτικές για την ανάπτυξή τους
 • Ιεραρχούν προβλήματα και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που προκύπτουν
 • Καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους

Απευθύνεται:

Στα μέλη και τους λογιστές-φοροτεχνικούς που:

 1. Διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία
 2. Είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους ώστε να βοηθήσουν τους νεότερους συναδέλφους
 3. Επιθυμούν να εκπαιδευτούν ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για να ανταποκριθούν στο εθελοντικό ρόλο του Μέντορα
 4. Θέτουν στόχους και εργάζονται για αυτούς
 5. Θεωρούν σημαντική τη διαρκή ανάπτυξη σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο
 6. Διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος 2023.
 2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2023).
 3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.

more

Time

20 (Παρασκευη) 16:00 - 21 (Σαββατο) 21:00

Location

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΕΕ/ΤΑΚ

Back to Top
Close