Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Θεσσαλίας

24Μαι17:0022:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Θεσσαλίας

Event Details

Το 7ο  ΠΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Λάρισα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων για πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Επιχειρηματικός Προγραμματισμός)»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Δευτέρα 24/05/2021

Ώρες διεξαγωγής: 17:00 – 22:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Τέσσας Αχ. Χαράλαμπος, Οικονομολόγος, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ τάξης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 7ο Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 21/05/2021, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 21/05/21, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 7ου Π.Τ. Θεσσαλίας (Παπαναστασίου 21, 41222 Λάρισα), αλλά και ηλεκτρονικά (πατώντας εδώ) με το ονοματεπώνυμό σας, στο oee7pt@oe-e.gr

Λόγω της ηλεκτρονικής φύσης του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 7ου Π.Τ. Θεσσαλίας. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2410 531422.

more

Time

24 Μαιος 2021 17:00 - 22:00(GMT+03:00)

Back to Top
Close