Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Δωδεκανήσου- Κως

02Απρ15:3020:30Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Δωδεκανήσου- Κως

Event Details

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κω.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κω την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, 15:30-20:30.

Εισηγητής θα είναι ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος (Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων).

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:

 1. Συμπλήρωση εντύπου Ε1 με παραδείγματα και εφαρμογές.
 2. Συμπλήρωση εντύπου Ε2 με παραδείγματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
 3. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για επιχειρήσεις με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα και με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Αναφορά σε όλους τους Νόμους που στο έτος 2018 επέφεραν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Αναφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
 • Αναφορά στους αγρότες μέλη συνεταιρισμών του Ν 4384/2018
 • Ανάλυση των πωλήσεων ανά κωδικό δραστηριότητας
 • Περιγραφή των ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Προσθήκη των νέων αφορολόγητων αποθεματικών
 • Νέοι κωδικοί για τα πάγια της επιχείρησης
 • Προσθήκη νέων πινάκων για Ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Πως θα αναλυθούν οι μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα υποχρεωτικά εφέτος.
 • Με τι συγκρίνονται οι συντελεστές μικτού κέρδους που δηλώνονται στο έντυπο.
 • Γιατί δεν πρέπει να μεταβάλλονται οι συντελεστές από έτος σε έτος.
 1. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ν με αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες των Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων:
 • Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Νομικά Πρόσωπα με βιβλία απλογραφικά – διπλογραφικά κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Νομικά Πρόσωπα με μικτές δραστηριότητες όπως Ναυτιλιακές εταιρείες κλπ.

σύμφωνα με την απόφαση Α 1037/2019 καθώς και την εγκύκλιο Ε 2023/2019 για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές σε:

Α.  Εμπορικές επιχειρήσεις

Β.  Βιομηχανικές επιχειρήσεις

Γ.  Παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις

Δ.  Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2019 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ου Περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 1-4-2019 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 1-4-2019, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) ή στο oee12pt@oe-e,.gr, ή στο φαξ 2241060197

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

more

Time

(Τριτη) 15:30 - 20:30

Location

Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου

Back to Top
Close