Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης- Ηράκλειο

29Μαρ(Μαρ 29)00:0031(Μαρ 31)00:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης- Ηράκλειο

Event Details

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή επιμόρφωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει στο Ηράκλειο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών με θέμα:

«Εκπαίδευση στο Mentoring/Coaching»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (Εθνικής Αντιστάσεως 105 – 2ος όροφος), την Παρασκευή 29/03 στις 16:00 – 22:00, το Σάββατο 30/03 στις 10:00 – 17:00 και την Κυριακή 31/3 στις 10:00 – 17:00.

Α. Στόχοι και περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να ασκήσουν το Mentoring / Coaching σε νεότερους συναδέλφους τους (mentees) αξιοποιώντας την επαγγελματική εμπειρία και τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Σκοπός και αποστολή του Μέντορα είναι να βοηθήσει τους νέους mentees:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες και να μαθαίνουν από κάθε εμπειρία
 • Να θέτουν και να υλοποιούν τους επαγγελματικούς τους στόχους
 • Να ιεραρχούν προβλήματα και να υπερβαίνουν εμπόδια που προκύπτουν
 • Να αξιοποιούν θετικά και δημιουργικά την εμπειρία του mentor
 • Να διερευνούν νέες και διαφορετικές οπτικές για την ανάπτυξή τους
 • Να καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους επιτυγχάνοντας τους στόχους τους

Β. Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε Μέλη του επιμελητηρίου και Λογιστές Φοροτεχνικούς με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διαθέτουν σημαντική  επαγγελματική εμπειρία
 • Επιθυμούν να βοηθήσουν νεότερους συναδέλφους
 • Διατηρούν θετική στάση στα πράγματα, θέτουν στόχους και εργάζονται για αυτούς
 • Είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους
 • Επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε νέες μεθόδους προσέγγισης και επικοινωνίας
 • Θεωρούν σημαντική την διαρκή ανάπτυξη σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο
 • Διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση

Γ. Δομή & Περιεχόμενα

To πρόγραμμα περιλαμβάνει 20ωρη βιωματική και πρακτική εκπαίδευση εντός τάξης που θα υλοποιηθεί σε 3 ολοήμερα βιωματικά εργαστήρια.

Ημέρα Εκπαίδευσης 1

 • Γνωριμία – Εισαγωγή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων
 • Βιωματική γνωριμία με την ομάδα
 • Εκπαίδευση σε αρχές και τεχνικές επικοινωνίας
 • Διαδικασία συμβολαίου

Ημέρα Εκπαίδευσης 2

 • Δεξιότητες οικοδόμησης σχέσης στο Coaching/Mentoring
 • Η τεχνική της ενσυναισθητικής ακρόασης
 • Η τεχνικής της συνεδρίας
 • Η τεχνική της ανατροφοδότησης (feedback)
 • Εναλλαγή ρόλων και μοίρασμα εμπειρίας/γνώσης

Ημέρα Εκπαίδευσης 3

 • Στοχοθεσία και επίτευξη στόχων
 • Οι φάσεις της στοχοθεσίας
 • Το συνθετικό μοντέλο στοχοθεσίας
 • Το μοντέλο GROW -REGROW
 • Κυκλικότητα και ανάπτυξη

Πρακτική εξάσκηση:

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να υλοποιήσουν 3 συνεδρίες mentoring σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκπαιδευτή. Για κάθε συνεδρία θα συμπληρώσουν το φύλλο αυτό- αξιολόγησης του Mentor και θα καταθέσουν κριτικό αναστοχασμό 500 λέξεων.

Προσωπική μελέτη:

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μελετήσουν το υλικό σημειώσεων του μαθήματος που περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο του Mentoring/Coaching για το επίπεδο του Foundation Coach/Mentor.

Δ. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

H εκπαίδευση εντός τάξης ανταποκρίνεται στις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι κυρίως πρακτική και περιλαμβάνει:

 • Σύντομες εμπλουτισμένες διαλέξεις διάρκειας 50 λεπτών / ημέρα περίπου
 • Βιωματικές ασκήσεις σε δυάδες και τριάδες
 • Συζήτηση και εργασία σε υπό-ομάδες των 5ατόμων
 • Παιχνίδια ρόλων, ατομικό και ομαδικό αναστοχασμό
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Χρήση δομημένων εργαλείων, εκτυπωμένων σε χαρτί, με βήματα υλοποίησης κάθε τεχνικής
 • Χρήση διαφανειών

Επιπλέον όσοι από τους συμμετέχοντες παρακολουθήσουν το σύνολο των ωρών του σεμιναρίου και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, τους δίνεται η δυνατότητα μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης γραπτού online τεστ πολλαπλής επιλογής.

Ε. Εκπαιδεύτρια

Εκπαιδεύτρια και συντονίστρια του προγράμματος είναι η Βικτωρία Σιδέρη MSc, Certified Practitioner Mentor/Coach με εξειδίκευση στο Executive & Team Coaching, εκπαιδεύτρια ενηλίκων. H κ. Σιδέρη διαθέτει δέκα χρόνια εμπειρίας στο Management, τα τελευταία πέντε εργάζεται στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Coaching στελεχών & ομάδων ηγεσίας και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στο Business Psychology από το University of East London. Έχει εκπαιδευτεί στο Evidence-based Coaching, το Mentoring και το Team Coaching από το Athens Coaching Institute (αναγνωρισμένο Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1 – πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council (EMCC) στο επίπεδο Foundation Mentor/Coach) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Από το 2015 παρέχει συνεδρίες Coaching & Mentoring σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2019. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού, έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Τετάρτη 27/03, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της παραπάνω ημερομηνίας, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αλλά και ηλεκτρονικά πατώντας εδώ. Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα  τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση info@oeetak.gr  και με fax στο 2810 224595 μέχρι την Τετάρτη 27/03.

 Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο τηλέφωνο 2810 223997.

more

Time

29 (Παρασκευη) 00:00 - 31 (Κυριακη) 00:00

Location

Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Εθνικής Αντιστάσεως 105 – 2ος όροφος

Back to Top
Close