Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Δωδεκανήσου

03Δεκ10:0015:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Δωδεκανήσου

Event Details

Το 12ο ΠΤ Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών διοργανώνει στη Ρόδο σεμινάριο με θέμα:

«Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και MyDATA»

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Γρ. Λαμπράκη 8, Πλατεία Κύπρου-Ρόδος).

Χρόνος και ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, 10:00 – 15:00

Εισηγητής: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα μέλη του ΟΕΕ που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
  2. Οι λογιστές- φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές -φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 12ο ΠΤ Δωδεκανήσου με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 2/12/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 2/12/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 12ου Π.Τ. Δωδεκανήσου (Γ. Σεφέρη 80, Ρόδος) και εδώ, και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση oee12pt@oe-e.gr

more

Time

(Σαββατο) 10:00 - 15:00

Location

Αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Γρ. Λαμπράκη 8, Πλατεία Κύπρου-Ρόδος

Back to Top
Close