Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Ανατολικής Κρήτης - Άγιος Νικόλαος

25Νοε16:0021:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Ανατολικής Κρήτης - Άγιος Νικόλαος

Event Details

Το 14ο  ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο με θέμα:

 «Επιλεκτικά θέματα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί»

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο την Παρασκευή 25/11 και ώρες 16:00 – 21:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Ι. Κούνδουρου 17 – Άγιος Νικόλαος) και στο Ηράκλειο το Σάββατο 26/11 και ώρες 10:00 – 15:00 στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9 – Ηράκλειο) & θα έχουν διάρκεια 5 ώρες έκαστο.

Εισηγητές των σεμιναρίων θα είναι οι κ.κ. Αναγνώστου Ευθύμιος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Γεωργόπουλος Γεράσιμος, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23/11/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 23/11/2022 , η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 14ου Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105, 71306 Ηράκλειο- www.oeetak.grαλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (επιλέξτε εδώ για Ηράκλειο και εδώ για Άγιο Νικόλαο) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oeetak.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.

more

Time

(Παρασκευη) 16:00 - 21:00

Location

Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ι. Κούνδουρου 17 – Άγιος Νικόλαος

Back to Top
Close