Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Ανατολικής Κρήτης

22Απρ09:0014:00Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Ανατολικής Κρήτης

Event Details

Το 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο στο Ηράκλειο με θέμα:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΣΠΑ 2021 – 2027»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από το 14ο Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής:  Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Χώρος διεξαγωγής: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Ώρες διεξαγωγής:  09:00 έως 14:00.

Εισηγητής του  σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γεώργιος Αβδάλας, Οικονομολόγος – Προϊστάμενος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΥΔ του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (πρώην ΕΠΑΝΕΚ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος 2023.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2023).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oeetak.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.

more

Time

22 Απριλιος 2023 09:00 - 14:00(GMT+03:00)

Location

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Other Events
Back to Top
Close