Συνεδριακή αίθουσα του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – τ. ΕΛΚΕΠΑ

Ακτή Δυμαίων και Δημητρίου Υψηλάντου, 4ος όροφος

Events at this location

No Events

Back to Top
Close