Η υπηρεσία OEe-Services είναι το αναβαθμισμένο ψηφιακό σύστημα του ΟΕΕ, που παρέχει υπηρεσίες για μέλη, λογιστές- φοροτεχνικούς και λογιστικά γραφεία. Εδώ προσφέρονται οι υπηρεσίες:

  • Έκδοση Πιστοποιητικών – Βεβαιώσεων
  • Υποβολή Αιτήσεων
  • Υποβολή ΥΔ Λογιστών
  • Παρακολούθηση Αναγκαίας Εκπαίδευσης
  • Πληρωμές
  • Διαδικασία Εξετάσεων για την Αναβάθμιση του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Στην πλατφόρμα του ΟΕe- Support μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας, μέσω μιας διαδικασίας, η οποία χρησιμοποιεί εξειδικευμένα φίλτρα, που κατηγοριοποιούν αυτόματα το αίτημά σας. Στη συνέχεια το αίτημά σας θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα, ώστε να απαντηθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Εδώ μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για εργασία, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την προσφορά, που υπάρχει από επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων, η οποία ανανεώνεται κάθε ώρα με νέες θέσεις εργασίας από εταιρείες που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό από τον κλάδο των οικονομολόγων και των λογιστών – φοροτεχνικών.

Στην υπηρεσία ΟΕe-Forum μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας για θέματα, που αφορούν στον κλάδο των οικονομολόγων και το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού forum.

Όλες οι επιστημονικές μελέτες και οι εκδόσεις του ΟΕΕ αναρτημένες εδώ.

ESPA 2