Διεξαγωγή Σεμιναριού από το 14ο ΠΤ Ανατολικής Κρήτης-Ηράκλειο

Το 14ο  ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο στο Ηράκλειο με θέμα: 

«Βασικές Έννοιες Εσωτερικού Ελέγχου»

 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από το 14ο  Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και θα έχει διάρκεια 5   ώρες. 

 Χρόνος διεξαγωγής : Σάββατο 01 Ιουνίου 2024

 Χώρος διεξαγωγής : ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΕΕ/ΤΑΚ

 Ώρες διεξαγωγής : 10:00 – 15:00

  Εισηγήτρια του  σεμιναρίου θα είναι η κ. Πινακουλάκη Ανθή, Ορκωτός Ελεγκτής – Εσωτερικός     Ελεγκτής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος 2024.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2024).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

    Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη  29 Μαΐου 2024, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 14ου Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105, 71306 Ηράκλειο- www.oeetak.gr) αλλά και εδώ.

Η αίτηση θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση oee14pt@oe-e.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810224595 – 2810332837 – 2810301935