Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης – Μαΐου 2024

        Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2024 τα οποία  θα                             πραγματοποιηθούν τον Μάϊο  2024 είναι τα : 

  • «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Γιώργο Χατζησταύρο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας ΑΑΔΕ,
  • «Ασφαλιστικά Θέματα», Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτριες την κα Ελένη Ράπτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Ελένη Βρέκου, Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του ιδίου Υπουργείου
  • Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί φόροι Νομικών Προσώπων» Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ
  • Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε , μετά από είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ,   με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους και
  • Με πρόσβαση στο βιντεσκοπημένο υλικό, το οποίο παραμένει αναρτημένο στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.