Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 1ο ΠΤ Θράκης – Κομοτηνή

Το 1ο ΠΤ Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης – επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Κομοτηνή, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYDATA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.1.2024»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή, στην αίθουσα του  Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (Καβείρων 12, 1ος όροφος) και θα έχει διάρκεια 4 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 13 Απριλίου 2024

΄Ωρες διεξαγωγής: 10:00 έως 14:00

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Αντώνιος Ντίνος, Επιχειρησιακός υπεύθυνος της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA και προϊστάμενος του Τμήματος Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 1ο ΠΤ Θράκης με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης από Τρίτη 9 Απριλίου 2024, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 9 Απριλίου 2024, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 1ου ΠΤ oee1pt@oe-e.gr . Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 25310 23035.