Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 15ο ΠΤ Δυτικής Κρήτης – Χανιά

Το 15ο  ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει,  δωρεάν  σεμινάριο  στα Χανιά με θέμα:

ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στα Χανιά και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023. 

Τόπος διεξαγωγής: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28)

Ώρες διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι οι εξής:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Προϊστάμενος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών – Δ/νση Εταιρειών – Υπουργείο Ανάπτυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 15ο ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Για να εκτυπώσετε την αίτηση, επιλέξτε εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο mail: oee15pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 15ου ΠΤ Δυτικής Κρήτης , στο email: oee15pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 28210 94505.