ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | Το ΟΕΕ στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης