Οικονομικά Χρονικά 180

Το νέο τεύχος των «Οικονομικών Χρονικών» είναι αφιερωμένο στις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι έξυπνες μηχανές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, παρέχοντας διευκολύνσεις και πληροφορίες. Η νέα αυτή τάση οπωσδήποτε θα επηρεάσει πολλά επαγγέλματα, καταργώντας ορισμένα, αλλά δημιουργώντας άλλα, τα οποία όμως απαιτούν νέες δεξιότητες.

Οι εργαζόμενοι φαίνεται να μην ανησυχούν για τις θέσεις τους σήμερα, ο κίνδυνος, όμως, υποκατάστασης ανθρώπινου δυναμικού από τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης μεσοπρόθεσμα θεωρείται υπαρκτός και αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Κυβερνήσεις και επιστημονική κοινότητα οφείλουν να εργαστούν από κοινού και να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο και για το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, συνεργαζόμενο πάντα με την Πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το περιοδικό.