Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων