Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ετήσια Ανανέωση Παροχής Υπηρεσιών Υπολογιστικών Υποδομών Νέφους (Azure Cloud) και για Συντήρηση και Αναβάθμιση του Λογισμικού Διεξαγωγής Εξετάσεων Αναβάθμισης της Επαγγελματικής Ταυτότητας του Λογιστή – Φοροτεχνικού

Επιλέξτε εδώ.