Αποτελέσματα της Διαβούλευσης, Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης εργαζομένων», για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα Fintech»

Δείτε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης εδώ.