Ανακοίνωση Διενέργειας Έκτακτης Κλήρωσης Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του Νομού Αττικής

Δείτε περισσότερα εδώ.