Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης Ιουνίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2023 τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2023 είναι τα:

  • «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας», Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Κατερίνα Καρύδα, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ ΦΠΑ Διεύθυνσης Εφαρμογής  Έμμεσης  Φορολογίας ΑΑΔΕ,
  • «Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί φόροι Νομικών Προσώπων», Δευτέρα 12  Ιουνίου  2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Ματθαίο Χαπίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Προσώπων  της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και
  • «Εργασιακά Θέματα», Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές τον κ. Εμμανουήλ Μυλωνά, Προϊστάμενο Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κα Αλεξάνδρα Μπρούμου, Προϊσταμένη Τμήματος – Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, μετά από είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους και
  • Με πρόσβαση στο βιντεσκοπημένο υλικό, το οποίο παραμένει αναρτημένο στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.