Πρόσκληση για τη Διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης εργαζομένων», για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα Fintech» του Ο.Ε.Ε.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), ανακοινώνει ότι τίθενται σε Aνοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την προμήθεια υπηρεσιών «Ενέργειες Συμβουλευτικής και Κατάρτισης εργαζομένων», για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα Fintech».
Παρακαλούμε για τα σχόλια και τις προτάσεις σας επί των τεχνικών προδιαγραφών και των συνολικών όρων της διακήρυξης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ. Δείτε τη διακήρυξη εδώ. Δείτε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης εδώ.