Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση των Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης των Συστημάτων Ψύξης Θέρμανσης των Γραφείων της Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε, στην N/87/11-05-2023 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ στα παρακάτω κλιματιστικά μηχανήματα… επιλέξτε εδώ.