Συνέδριο από το 10ο ΠΤ ΒΔ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας