Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων”

Δείτε την προκήρυξη εδώ. Δείτε περισσότερα εδώ.