Προκήρυξη νέων θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Executive Master of Business Administration (EMBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» που προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το Executive MBA του ΕΚΠΑ απευθύνεται σε εργαζόμενους/νες, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Είναι ένα πρόγραμμα που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, στρατηγικής σκέψης και ικανότητας λήψης αποφάσεων. Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)». Δείτε περισσότερα εδώ. Δείτε το διαφημιστικό υλικό εδώ.