Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου στις Σέρρες

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης στη Ν/86/25-04-2023 συνεδρίαση, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στις ΣΕΡΡΕΣ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Ανατ. Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε.
Το υπό μίσθωση ακίνητο να έχει εμβαδόν ογδόντα (80) τετραγωνικά μέτρα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και για ακίνητα που παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και δέκα (±10) τ.μ. ως προς το σύνολο της επιφανείας τους. Περισσότερα εδώ.