Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 15ο ΠΤ Δυτικής Κρήτης – Χανιά

Το 15ο  ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει,  δωρεάν  σεμινάριο  στα Χανιά  με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ »

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στην Τράπεζα Χανίων (Ελευθέριου Βενιζέλου 28-32) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

΄Ωρες διεξαγωγής: 16:00 έως 21:00

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Καλαμαράς Νικόλαος, Οικονομολόγος  Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων- Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 15ο ΠΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 27 Απριλίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις  27 Απριλίου  2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, ΠΕΜΠΤΗ 27 Απριλίου 2023.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτησή σας, μόνο εάν είσαστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας.

Εκτυπώστε την αίτηση εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο email: oee15pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 15ου ΠΤ Δυτικής Κρήτης , στο email: oee15pt@oee.gr, & στο τηλέφωνο 28210 94505.