Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάθεσης Διαδικτυακής Εφαρμογής Κληρώσεων Επενδυτικών Σχεδίων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανέλαβε την διαδικασία ανάθεσης επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Δράση “Έξυπνη Μεταποίηση” (Acceleration of smart Manufacturing) στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η διαδικασία ανάθεσης των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται μέσω ψηφιακής κλήρωσης έτσι ώστε να πραγματοποιείται άμεσα και να υπάρχει πλήρη διαφάνεια επί της διαδικασίας.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η όλη διαδικασία ψηφιακά. Περισσότερα εδώ.