Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το ΠΤ Θεσσαλίας

Το 7ο ΠΤ Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Λάρισα δωρεάν σεμινάριο με θέμα:

«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Παπακυριαζή 44, ΤΚ 41222, και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 17:30 έως 22:30

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι η κ. Σουζάνα Κλημεντίδη, δικηγόρος, σύμβουλος του Ο.Ε.Ε σε θέματα Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με e-mail στο 7ο ΠΤ Θεσσαλίας, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 06 Απριλίου 2023.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: oee7pt@oee.gr

Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΠΤ Θεσσαλίας του ΟΕΕ, στο email oee7pt@oee.gr  & στο τηλέφωνο 2410 531422.