Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 13ο ΠΤ Ανατολικού Αιγαίου

Το 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει Δωρεάν σεμινάριο με θέμα:

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΔΕΣΜΟΣ» στο Μόλυβο από το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 17:00 – 22:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και ανθρώπινου δυναμικού και Συγγραφέας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν με email στο 13ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Λήξη υποβολής συμμετοχών, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο mail: oee13pt@oe-e.gr

Για να εκτυπώσετε την αίτηση επιλέξτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του 13ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, στο email: oee13pt@oee.gr, και στο τηλέφωνο 22510 25634.