Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση της Τήρησης Πρακτικών των Συνεδριάσεων της ΚΔ, της ΣτΑ και των Λοιπών Εκδηλώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε. σε Εξωτερικό Συνεργάτη  

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), αποφάσισε στην N/79/24-1-2023 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ), της Συνόδου της Αντιπροσωπείας (ΣτΑ) και λοιπών εκδηλώσεων σε εξωτερικό συνεργάτη. Δείτε περισσότερα εδώ.