Ακύρωση Σεμιναρίου από το 14ο ΠΤ Ανατολικής Κρήτης

Το 14ο  ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο στο Ηράκλειο, διάρκειας 5 ωρών με θέμα:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΣΠΑ 2021 – 2027»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στην αίθουσα σεμιναρίων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105 – Ηράκλειο, 2ος όροφος).

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 18  Μαρτίου 2023

΄Ωρες διεξαγωγής:  10:00 έως 15:00

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Γεώργιος Αβδάλας, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (πρώην ΕΠΑΝΕΚ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος 2023.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2023).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oeetak.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.