5η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το
πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Επιλέξτε εδώ.