Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας – Πύργος

Το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης – επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών, διοργανώνει στον Πύργο, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ.Ε. 2022»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 47) και  θα  έχει  διάρκεια  5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

΄Ωρες διεξαγωγής:  09:30 έως 14:30

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Αντώνιος  Νασόπουλος, Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης από Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 έως και Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 10ου ΠΤ oee10pt@oe-e.gr . Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 221645.