Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας – Πάτρα

Το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης – επιμόρφωσης των μελών τους συνδιοργανώνουν στην Πάτρα, ενημερωτικό φορολογικό σεμινάριο με θέμα:

«Ειδικά Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος και Ελέγχου Φ.Ε. 2022»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023

΄Ώρες διεξαγωγής: 16:00 έως 21:00

Εισηγητής: Αντώνιος  Νασόπουλος, Οικονομολόγος (MSc) – Φοροτεχνικός

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
  2. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),
  3. Τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές-φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης από Πέμπτη 2 Μαρτίου έως και Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 10ου ΠΤ oee10pt@oe-e.gr . Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 221645.