Σεμινάρια Αναγκαίας Εκπαίδευσης Μαρτίου

Σας γνωρίζουμε ότι τα σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2023, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο είναι τα:

  • «Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο», Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγήτρια την κα Σουζάνα Κλημεντίδη,  δικηγόρο και
  • «Ειδικά Θέματα Εταιρικού Δικαίου – Μητρώο Εταιρειών», Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Γεράσιμο Γεωργόπουλο, Προϊστάμενο Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων  Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια  μπορείτε  να τα παρακολουθήσετε , μετά από είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με τη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους και
  • Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παραμένει αναρτημένο στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.