Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τον Ορισμό 11 Μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την προκήρυξη. Επιλέξτε εδώ για να δείτε το υπόδειγμα αίτησης.