Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 4ο ΠΤ Κεντροδυτικής Μακεδονίας – Κατερίνη

Το 4ο  ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση – επιμόρφωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη, Επιμελητήριο Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 9

& θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 14:00

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς, Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων- Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
  2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 4ο ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με e-mail oee4pt@oe-e.gr, με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 02/03/2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 02/03/23, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Πατήστε Εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 4ου ΠΤ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο email: oee4pt@oe–e.gr, και στο τηλέφωνο 23310 29111.