Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Μηχανογράφησης

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Ν/80/7-2- 2023 συνεδρίασή της, να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, αναλώσιμα υλικά μηχανογράφησης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε. Δείτε περισσότερα εδώ.