Παρουσίαση Νόμου 4887/2022 για την ενημέρωση των μελών ΕΜΠΑ

Για να δείτε την παρουσίαση επιλέξτε εδώ. Συμπληρωματικό υλικό, επιλέξτε εδώ.