Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης – επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Πάτρα, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΣΠΑ 2021-2027»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» (Αγίου Ανδρέου 16) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

΄Ωρες διεξαγωγής:  09:30 έως 14:30

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Γεώργιος Αβδάλας, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (πρώην ΕΠΑΝΕΚ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,

2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),

3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης από Τετάρτη 25/01/2023 έως και Τετάρτη 01/02/2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 01/02/2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 10ου ΠΤ oee10pt@oe-e.gr . Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 221645.