Οικονομικά Χρονικά 178

Το θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και η σημασία που έχει στη σημερινή εποχή και ειδικά στη νέα γενιά αναλύει το νέο τεύχος των Οικονομικών Χρονικών.  Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα κατανόησης των οικονομικών επιλογών, ο προγραμματισμός για το μέλλον και η σωστή χρήση και διαχείριση των προκλήσεων που συνδέονται με κάποια γεγονότα ζωής, όπως η αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση ή για τις σπουδές των παιδιών.

Είναι πολύ σημαντικό, να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το οικονομικό σύστημα,  πώς μας επηρεάζει  και πώς παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για τα οικονομικά μας. Σήμερα που βιώνουμε την ενεργειακή κρίση, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός διευκολύνει τις αποφάσεις των νοικοκυριών για ζητήματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η επιλογή παρόχου ή η επένδυση σε λύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Οι χρηματοοικονομικά ενημερωμένοι πολίτες είναι λιγότερο χρηματοοικονομικά ευάλωτοι, είναι λιγότερο επιρρεπείς σε χρηματοοικονομικές απάτες, υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και τις μεταρρυθμίσεις και προετοιμάζονται για την συνταξιοδοτική τους περίοδο.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι χώρες που ευημερούν, έχουν εντάξει στην εθνική σχολική διδακτέα τους ύλη μαθήματα χρηματοοικονομικής παιδείας, και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιέζουμε διαρκώς, με παρεμβάσεις μας, για την ουσιαστική και σημαντική επαναφορά και ενίσχυση των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια, αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γι ́ αυτό συμμετέχουμε σε δράσεις για τη νέα γενιά, όπως ο μαθητικός διαγωνισμός «Ερμής», που στοχεύουν στην απόκτηση καλύτερης πληροφόρησης για τις οικονομικές εξελίξεις και τα νέα εργαλεία ανάλυσης της οικονομικής επιστήμης.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Επιλέξτε εδώ για να διαβάσετε το περιοδικό.