Διεξαγωγή Σεμιναρίου από το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας – Μεσολόγγι

Το 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης – επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών-φοροτεχνικών, διοργανώνει στο Μεσολόγγι, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

 Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

΄Ωρες διεξαγωγής:  16:30 έως 21:30

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος, υπάλληλος ΑΑΔΕ.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,

2. Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),

3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 10ο ΠΤ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης από Πέμπτη 05/01/2023 έως και Τετάρτη 11/01/2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.

Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 11/01/2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο e-mail του 10ου ΠΤ oee10pt@oe-e.gr . Έντυπο αίτησης θα διατίθεται και από τη σχετική ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (επιλέξτε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 221645.